REKORDY 2007 r.


Największe ryby 2007 r.Leszcz 70 cm, 3,05 kg. złowiony 02.06.2007r. na rzece Nidzie przez Piaseckiego Zbigniewa


Leszcz 67 cm, 2,90 kg. złowiony na rzece Wiśle przez Łukasza Piaseckiego 27.05.2007r.


Boleń - złowiony przez Wojciecha Klamkę - 22.08.2007r. w Chorzewie


Szczupak 81 cm złowiony przez Zbigniewa Piaseckiego na zbiorniku w Chorzewie dnia 15.10.2007 r.