osiągnięcia 2004 r.


Osiągnięcia Drużyn Koła Lin Jędrzejów w roku 2004- zawody podlodowe II miejsce
- eliminacje rejonów I miejsce
- zawody Zarządów Kół I miejsce