CHORZEWA


REGULAMIN NA ZBIORNIKACH PZW W CHORZEWIE

 

UPRAWNIENI DO WĘDKOWANIA SĄ: CZŁONKOWIE PZW.

NA ZBIORNIKACH OBOWIĄZUJE REGULAMIN PZW ZA WYJĄTKIEM:

1.   POŁOWU RYB ZE ŚRODKÓW PŁYWAJĄCYCH.

2.   NĘCENIE ZE ŚRODKÓW PŁYWAJĄCYCH.

3.   WYWOZU PRZYNĘT ŚRODKAMI PŁYWAJĄCYMI.

4.   LIMIT DOBOWY KARPIA WYNOSI 1 SZT.

 

PONADTO ZAKAZUJE SIĘ: 

1.   MANIPULOWANIA PRZY URZĄDZENIACH.

2.   NISZCZENIA TABLIC.

3.   JAZDY PO GROBLACH POJAZDAMI.

4.   ROZBIJANIA NAMIOTÓW.

5.   PALENIA OGNISK.

6.   NISZCZENIA GROBLI.

7.   WPROWADZANIA PSÓW BEZ KAGAŃCA I SMYCZY.

8.   ZAKAZ KĄPIELI.


REGULAMIN OBOWIĄZUJE WĘDKARZY I UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU CHORZEWA.