REGULAMIN ŁOWISKA CHORZEWA


OGRANICZENIA ZAWARTE W RAPR DOTYCZĄCE ZBIORNIKÓW 

W CHORZEWIE

 

Na zbiornikach w Chorzewie obowiązuje RAPR PZW Kielce.

Zmniejszone limity ilościowe:

Karp 1 szt.,

Jaź 1 szt.,

Okoń 3 szt.,

Płoć 3 szt.,

Wzdręga 3 szt.


DODATKOWE ZAKAZY:

  • Zakaz nęcenia i połowu ryb ze środków pływających.
  • Zakaz wywozu przynęt środkami pływającymi.

 

PONADTO ZAKAZUJE SIĘ: 

1.   MANIPULOWANIA PRZY URZĄDZENIACH.

2.   NISZCZENIA TABLIC.

3.   JAZDY PO GROBLACH POJAZDAMI.

4.   ROZBIJANIA NAMIOTÓW.

5.   PALENIA OGNISK.

6.   NISZCZENIA GROBLI.

7.   WPROWADZANIA PSÓW BEZ KAGAŃCA I SMYCZY.

8.   ZAKAZ KĄPIELI.


REGULAMIN OBOWIĄZUJE WĘDKARZY I UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU CHORZEWA.