REGULAMIN ŁOWISKA CHORZEWA


REGULAMIN NA ZBIORNIKACH PZW W CHORZEWIE

 

UPRAWNIENI DO WĘDKOWANIA SĄ: CZŁONKOWIE PZW.

NA ZBIORNIKACH OBOWIĄZUJE REGULAMIN PZW ZA WYJĄTKIEM:

1.   POŁOWU RYB ZE ŚRODKÓW PŁYWAJĄCYCH.

2.   NĘCENIE ZE ŚRODKÓW PŁYWAJĄCYCH.

3.   WYWOZU PRZYNĘT ŚRODKAMI PŁYWAJĄCYMI.

4. ZAKAZ WĘDKOWANIA W PORZE NOCNEJ – uchwała Z.O. nr 114/2016 r.

5. OBOWIĄZUJĄ WYMIARY OCHRONNE RYB:

UCHWAŁA Z.O. NR 24/2017 r.
SANDACZ – do 50 cm. i od 80 cm.
SZCZUPAK – do 50 cm. i od 90 cm.
KARP – do 35 cm. i od 70 cm.
LIN – do 30 cm.
OKOŃ – do 20 cm.

UCHWAŁA Z.O. NR 86/2018 R.
LESZCZ – do 35 cm.
KARAŚ ZŁOCISTY – do 30 cm.
PŁOĆ – do 20 cm.

6. OBOWIĄZUJĄ LIMITY DOBOWE:

LESZCZ – 10 SZT./DOBA - UCHWAŁA Z.O. NR 24/2017 r.
KARP – 1 SZT./DOBA - UCHWAŁA Z.O. NR 78/2015 r.

 

PONADTO ZAKAZUJE SIĘ: 

1.   MANIPULOWANIA PRZY URZĄDZENIACH.

2.   NISZCZENIA TABLIC.

3.   JAZDY PO GROBLACH POJAZDAMI.

4.   ROZBIJANIA NAMIOTÓW.

5.   PALENIA OGNISK.

6.   NISZCZENIA GROBLI.

7.   WPROWADZANIA PSÓW BEZ KAGAŃCA I SMYCZY.

8.   ZAKAZ KĄPIELI.


REGULAMIN OBOWIĄZUJE WĘDKARZY I UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU CHORZEWA.